KBT Esperantoplatsen kommer avvecklas.

Du kan nå oss på:
kontakt@kbtesperantoplatsen.se

Eller på telefon:
Bo Andersson 0708 77 45 58
Lillian Noring-Andersson 0709 60 89 10
Eva Bergqvist 070 738 11 23
Eva Skepp 073 544 55 51
Sally Marshall 0730 57 85 20

Snart kan du också finna oss på:
www.kbtskeppsbron.se